1.1.2013 ble det innført nye regler om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker.

Den uavhengige kontrollen skal påse at det er gjennomført kvalitetssikring av byggearbeidene, at prosjekteringen av tiltaket oppfyller kravene i byggeteknisk forskrift (TEK10) og at byggearbeidene er utført i henhold til tegninger og arbeidsbeskrivelser.

Hensikten med disse reglene er å bidra til at det bygges med riktig kvalitet og for å redusere byggefeil

Det er sentralt at det foreligger en uavhengighet mellom det foretaket/firmaet som skal gjennomføre kontrollen og foretaket som har utført prosjektering eller byggearbeid som skal kontrolleres.


Acorus AS er godkjent som firma for uavhengig kontroll i Tromsø. Denne sentrale godkjenning er for tiltaksklasse 1.

I tiltaksklasse 1 kreves det uavhengig kontroll av:
- fuktsikring av søknadspliktige våtrom i boliger
- lufttetthet i nye boliger

Kravene gjelder også for fritidsboliger med mer enn èn boenhet

Kontrollen utføres på hensiktsmessige tidspunkt i ulike faser av et byggeprosjekt. Ved avsluttet kontroll skal det leveres kontrollerklæring.

Tiltaksklasse 1: Våtrom og lufttetthet i boliger

Kontroll av våtrom og lufttetthet er i hovedsak kontroll av utførelse. Kontroll av våtrom foretas i utførelsesfasen. Kontrollen bør gjennomføres etter at tettesjiktet er påført og gjennomføringer forseglet og før overflatematerialer som fliser, belegg mv. er montert.

Kontrollerklæring for fuktsikring i våtrom og lufttetthet skal foreligge senest ved ferdigattest.

(Kilde: Direktoratet for Byggkvalitet)
Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter